Filter Categories
Bekijk alles
Utiliteitsbouw
  • Bedrijfsverzamelgebouw met garageboxen, Wijhe
  • Garagebedrijf met wasstraten, showroom en bedrijfswoning, Wijhe
  • Basisschool de Morgenster, Zwolle
  • Stadsboerderij de Stadshoeve, Zwolle
  • Uitbreiding Albert Heijn Boomgaard, Wijhe